ELON


ElonAnnonsör: Elon

Mediabyrå: Mindshare

Bakgrund till kampanj:

  • Driva trafik till butik
  • Öka försäljning
  • Stärka sin position som Sveriges vitvarukedja
  • Stärka teamkänslan internt

Beskrivning av case: Med melodifestivalen som kontextuell plattform driva försäljning av ELONs produkter.

Kampanjen inkluderade:

  • Kontextuell print annonsering – ”festival priser”
  • Mobil: Produkt display och mobil interaktiv landningssida för att själva rösta på festivalbidrag.
  • Kontextuell Webb TV – ”festival priser”

Plattform: Print, webb, mobil

Utfall:

  • All time high i trafik till elon.se
  • Tvåsiffriga ökningstal i försäljning

 ”Vi är i en traditionell bransch och genom att synas i en för oss ny miljö, dvs mobilt och webb tv, har det tillfört nya kunder och gett oss möjlighet att nå ned i yngre målgrupper med vår kommunikation.

Ett enormt genomslag i butik där vi genom att få med oss personal och samarbetspartners fått extremt bra exponering.”

- Jimmy Sanders – Marknadschef Elon