Svenska Dagbladet – AMF

AMFAnnonsör: AMF

Bakgrund till kampanj:

Många människor vet inte var de placerat sina pensionspengar. AMF har byggt en mobiltjänst där man lätt och enkelt kan kolla om man är kund hos AMF.

Målet med kampanjen var att driva trafik till AMFs mobilsajt och få besökaren att använda tjänsten för att se om man är kund.

Syftet med tjänsten är att öka intresset för pension när man väl vet var man har sina pengar. Därför finns tjänsten på AMFs mobilsajt så att kunden efter man kollat om man är kund kan få mer information kring pension.

Beskrivning av case och utfall:

4 veckor

Placering 320×320

SvD

CTR: 0,86 (Referens 0,40%)

AMFs CTR ligger på 115% över snittet

Den effektmätning vi gjort visar på ett bra resultat med höga observations- och actionvärden. Även CTR ligger högt jämfört med genomsnittet.

Nästan 40% av de tillfrågade tycker att annonsen vänder sig till dem vilket visar på att kunden nått rätt målgrupp via SvD.

 Plattform: m.svd.se