Svenska Dagbladet – PUB

Case PUBAnnonsör: PUB

Bakgrund till kampanj:

Pub är ett av Stockholms äldsta varuhus och de ville testa en ny kanal med kombination av varumärkesannonsering och utbudsannonsering. De ville också marknadsföra sina restauranger men hade ingen mobil landningssida.

Syftet med kampanjen var att få personer i Stockholm att besöka Pub och att nå åldersgruppen 25-40 år i Stockholm.

Beskrivning av case och utfall:

Placering: Interstitial 320×320 px

Styrning Stockholm

2 veckor

Över 10 000 personer valde att interagera med annonsen och använda swipefunktionen!

Resultatet av den effektmätning som gjordes i samband med kampanjen visar i paritet med genomsnittet för observation, engagemang och agerande.

När man tittar närmare på Pubs primära målgrupp 25-40 visar värdena markant högre resultat än genomsnittet och utfallet av kampanjen blev således väldigt bra.

Plattform: m.svd.se