Moln

Mobilsverige

Välkommen till sveriges nya informationssida om mobilmarknadsföring.

Vad är mobilens huvudsakliga roll i mediamixen? Här på mobilsverige vill vi presentera matnyttig information och statistik med fokus på den mobila plattformen. All information på mobilsverige.se är gratis.

Att kunna resonera i termer av kampanjeffekt är det som vi alla strävar mot.

Kaj Alberts, Maxus

Mobilens roll i mediamixen h1 2012 - en studie i reklameffekt

Om undersökningen

Varför reklameffekt?

Sverige är ett av världens smartphone-tätaste länder, ändå ligger vi efter när det kommer till att utnyttja mobilen som marknadsföringskanal. När konsumenterna förflyttar sig inom en snabbrörlig mediamarknad måste annonsörer och publicister hänga med. I den här undersökningen fokuserar vi av den anledningen på mobilens reklameffekt.

Ett viktigt steg mot effektivare kommunikationsplanering
Det är många år sedan någon större undersökning gjordes som visar hur olika kommunikationskanaler interagerar med varandra. Vi vet mycket om hur olika kommunikationskanaler fungerar enskilt men hur dessa samverkar med varandra finns det lite information om. Speciellt vad gäller webben och mobilen.
Därför är det med stort intresse som MAXUS har medverkat till att denna undersökning har kunnat genomföras. För första gången finns mobil, webb och print med i en och samma undersökning. Två olika kategorier finns representerade genom Mitsubishi Motors och Tallink/Silja Line vilket ger perspektiv på hur kommunikationskanaler fungerar i olika sammanhang.
Att komma förbi räckviddsresonemang och liknande och i stället kunna resonera i termer av kampanjeffekter är det som vi alla strävar mot.

Kaj Alberts, Analyschef på Maxus

Marknadsandelar finns att ta i mobilen

Medieinvestering enligt IRM:s rapport 2011, i förhållande till konsumentens tid spenderad i vardera medie enligt TNS Sifo.

Bubble

Vilka är de inblandade och hur är undersökningen genomförd?
Undersökningen är genomförd av TNS SIFO bland 1000 respondenter och finansierad av Schibsted. Mediapartners är TV.nu, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och som tillsammans med mediebyrån Maxus och Sveriges Annonsörers Mobilkommitté (KMM) drivit studien. Deltagande annonsörer är Mitsubishi Motors och Tallink Silja Line. Kampanjerna ägde rum under Q1, 2012 under 3 veckor vardera.
Kampanjerna rullade i följande medier:

Investment

Halva investeringen i mobilen
Då mobilpopulationen i de valda kanalerna vid undersökningstillfället var ungefär hälften så stor i förhållande till printläsarna och webbanvändarna har Sifo valt att halvera medieinvesteringen i mobilen och på så sätt ändå nå en hög share of voice i alla tre kanaler. Vi presenterar i denna rapport det faktiska resultatet av kampanjen i de olika mediekanalerna men refererar ibland till den halverade investering i våra analyser och antaganden. Alla tal är indexerade.

Notis: Siffror i denna rapport är huvudsakligen från undersökningen, i annat fall hänvisas det till annan källa med asterisk *.

Mobilpopulationen i Sverige - Demografi

Vilka är smartphoneanvändarna i Sverige, var finns de och hur skiljer de sig?

Smartphoneanvändarna är något yngre än snittsvensken, tjänar något mer pengar och är lika stor andelar kvinnor och män.

Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland är de mobiltätaste områdena i Sverige. Västerbotten är det smartphoneglesaste området följt av Kronoberg, Norrbotten, Gävleborg, Gotland Västernorrland och Norrbotten.

Smartphonetäthet i Sverige

Majoriteten av den arbetsföra populationen äger eller har tillgång till en smartphone.

Beteende och konsumtion

Hur ser användandet ut?

Svensken tror på ett fortsatt surfande

Svenskarnas svar på frågan om hur deras surfvanor kommer förändras de kommande 6 månaderna.

Bild över svenskar surfvanor

Mobilnäten tar emot mer och mer surfande

Mängden datatrafik i mobilnäten har ökat 263% sedan smarta telefonens stora intåg 2009. Aktiva dataanvändare har ökat med 49% och konsumtionen per användare har ökat med 143% sedan dess *.
Siffror från PTS Svensk Telemarknad 2011

Mediedygnet förändras - tar tid från radio och tidningsläsande

Surfandet och appanvändandet i mobiltelefonen har redan tagit en relativt stor tårtbit ur svenskens mediedygn. En van mobilsurfares mediedygn är 44 minuter längre än snittsvenskens. Mobilsurfaren lägger mer tid på att surfa på telefonen, datorn och surfplattan och lägger mindre tid på att lyssna på radio och läsa tidningar. Merparten av den adderade medietiden tar mobilsurfaren från övrig tid.

En jämförelse mellan medium-/heavy user av mobilsurf och snittsvensken. Mobilsurfaren konsumerar 44 minuter mer media per dygn.

Svensken besöker appar oftare än mobilsajter*

Besöksfrekvensen per vecka är 84% högre i appar än på mobilsajter.
*Baserat på 10 veckors data från KIA Index på Schibsteds plattformar.

Bild över förhållandet besök app/mobilsajt

Användaren reagerar olika på annonsens placering i mobilen

Ögonrörelsestudier av TV.nu:s mobilannonsformat tyder på att besökaren avbryter sitt användande av appen/mobilsajten för att observera och interagera med interstitialannonsen. Besökaren observerar och interagerar med panoramaannonsen först efter att man använt appen/mobilsajten färdigt. I snitt använde man 30 % av totala tiden åt att titta på annonsen. 88 % av alla besökare observerade annonsen.

Ögonrörelsestudien är genomförd av Tobii Insights, världsledarna inom ögonrörelseteknik.

Kampanjresultat - Mitsubishi Motors

Vad uppnådde annonsören med kampanjen?

Den dynamiska effekten i kommunikationsplaneringen.
Att köpa bil är för de flesta människor ett stort och viktigt beslut. Med stor konkurrens på marknaden gäller det för oss på Mitsubishi Motors att sticka ut och vara effektiv i vår marknadskommunikation. Att ständigt hitta nya vägar samt söka nya effektivare kanaler för vår kommunikation. Med det ökade utbudet av kanaler gäller det att kunna navigera rätt. Inte bara att kunna veta hur de enskilda kanalerna fungerar utan att även kunna förstå hur dessa samverkar med varandra. Om vi vet det kan vi få en dynamisk effekt av våra marknadsinsatser. Vi kan då se hur olika kommunikationskanaler kan förstärka varandra, därför välkomnar vi denna undersökning. Det blir en viktig del i våra arbete att kunna bli ännu bättre i vår kommunikationsplanering.

Niclas Larsered, Mitsubishi Motors Sverige.

Reklameffekter

Reklamtolerans och budskap — Mobilanvändaren ställer högre krav

Fler ansåg att mobilannonsen i sin helhet var dålig, trots samma budskap och grafisk profil som i webb och print. Andelen som förstått budskapet i annonsen var dessutom något lägre i mobilen. Mobilanvändaren ställer högre krav på copytext och utförande. Graf: Likeability, vad användarna ansåg om annonsen i sin helhet och hur enkelt det var att uppfatta budskapet i den.

Mobilen adderar en hel del ny räckvidd på egen hand

Tallink Silja Lines annonsräckvidder för de olika medierna samt de olika ingående dubbeltäckningarna. Räckvidden avser individer som har observerat annonserna.

Kontaktkostnad per medie

Indexerad kostnad per observerad annons i vardera medie — Där mobilen är index. Trots högre grundpriser står sig mobilen starkt.

Indexerade tal för kontaktkostnad

Kostnad per medie — Avsändaridentifikation och budskapsförståelse

Indexerad kostnad per medie — Där mobilen är index

Kontaktkostnad

A.I.D.A

Marknadsföring i mobilen når långt i A.I.D.A-modellen, hela vägen fram till "Action".

AIDA

Styrkor/egenskaper

Mobilreklam är mer action-orienterad i jämförelse med webb- och printreklam.

Mitsubishi Motors
Ladda ner hela rapporten (PDF)

Kontakt

Har du intressant info som du vill presentera på mobilsverige.se? Kontakta oss här.
Har du frågor om mobilundersökningar? Kontakta oss här.
Är du annonsör och vill deltaga i en undersökning? Kontakta oss här.
Är du intresserad av att bli vår mediapartner? Kontakta oss här.

Om oss

Varför Mobilsverige.se?

Mobilsverige ska vara en samlingsplats för intressant och matnyttig fakta om mobilmarknadsföring för att underlätta för köpare, säljare och beslutsfattare i mediebranschen. Vi vill hjälpa till att göra Sverige till det ledande landet inom mobilmarknadsföringens utveckling.