Mobilens roll i mediemixen

2012 var året som över 50% av befolkningen hade tillgång till en smartphone. En lika viktigt drivkraft för det mobila surfandet som bredbandet var för desktop vid samma nivå 2005. Nu måste alla annonsörer tänka mobilt. Få har kommit långt, många har testat. I den förstudie som gjordes till mobilundersökningen ställde vi frågan till annonsörer, vad som skulle få dem att investera mer mobilt. Svaret var ”bevisad reklameffekt”. Nu krävs underlag på att det funkar. Resultatet visar att mobil display annonsering adderar stor unik räckvidd till print- och webb-annonsering. Mobilannonsering når en målgrupp som är svår att nå i media, unga vuxna med högre disponibel inkomst. Mobilt skapar reklameffekt till en låg kostnad i nivå med webb och sticker ut på aktiondrivande frågor som intention att söka information, besöka inköpsställe och köpintention. Ett medie varje annonsör bör beakta i mediamixen där smartphones gjort att kunder kan gå online när som helst och var som helst. En värld av nya möjligheter.

- Cecilia Jonson, Maxus. Ledare av undersökningsgruppen inom mobilkommitten- Sveriges Annonsörer.