Svenskarna och internet 2012

Det man nu ser i den digitala utvecklingen är att den ökar överallt, inte lika mycket som förut, men fortsatt en ökning. Men det som ökar mest är användingen av och inte spridningen av digitala tjänster och kanaler. Vi blir mer och mer sammanbundna med digitala tjänster. Både i privatlivet och i yrkeslivet.

Förut så kunde man ganska enkelt skilja på online och offline i vad man gjorde. Men nu länkas de ihop. Och i och med den snabba utvecklingen inom det mobila så har du Internet med dig precis överallt och väldigt lättillgängligt.

En av de mest spännande sakerna med att följa dessa rapporter är att se hur användandet går ner i åldrarna. Hur kommer det påverka oss som marknadsförare i framtiden? För det vi behöver tänka på är att det är ett nytt beteende som sätts nu av de unga. Inget som kommer ”gå över” eller snart försvinna. Utan det är nu som det bestäms vad som ska ske i framtiden. Så den stora utmaningen blir att se hur vi kan påbörja resan mot sömlös digital integration mellan online och offline. Konsumenten kommer inte att göra någon större skillnad på hur och var den får svar på sin fråga, kan köpa sin produkt, boka sin tid eller komma i kontakt med företagen. Bara det sker snabbt och professionellt.

Och ibland så kan det kännas tröstlös detta digitala jagande, så snart vi förstått något så ändras spelreglerna. Och många känner nog en frustration när man nu återigen behöver bygga om sina hemsidor för att blir responsiva, så man kan klara av den ökande andelen av trafik från mobila enheter.

Men jakten fortsätter, och vi kommer aldrig hinna ikapp. Men vi kan utmana oss själva med att lyfta blicken lite, våga sia om framtiden och låta siffrorna tala för sig själva:

50% av dagen 3 åringar har varit online. Vilka krav och förväntningar kommer de som 13 åringar ha på ditt företag, ditt utbud och ert sätt att kommunicera?

Det är de frågorna vi måste försöka att börja hitta svaret på nu.

- Johnny Lindqvist Director MEC Interaction